Hoppa till innehåll

Villkor

Särskilda villkor för inhyrning av fordon vid Hörnefors företagscentrum i Hörnefors.

1. Fordonsägaren ansvarar för att hålla sitt fordon försäkrat med erforderlig försäkring.
2. Inleverans av fordon inför vintersäsongen meddelas via mail.
3. Utleverans av fordon inför sommarsäsongen meddelas via mail.
4. Fordonsägare är införstådd med att vid in resp. utleverans kommer fordonet att stå utomhus
utan uppsikt och att det är fordonets ägare som ansvarar för fordonet.
5. Fordonsägare ansvarar för att gasoltuber bortmonteras och får inte förvaras tillsammans med fordonet.
6. Vintersäsong sträcker sig from 1 oktober till 30 april. För båt är hyresperioden 1 oktober – 31 maj.
(Sker inleverans senare än 1 oktober sker ingen reducering av hyran)
7. Fordonsägare ansvarar för att batteri frånkopplas vid inleverans.
8. Husbilsägare märker reservnycklar med namn, mobiltelefonnummer och registreringsnummer och accepterar
att nycklarna förvaras av uthyrare.
9. Fordonsägare ansvarar själv för ev. övertäckning av fordon
10. Varmhållen lokal är +5 grader och varmare.
11. För att hålla skadedjur såsom råttor, myror m.m. borta, så ansvarar fordonsägaren för att tömma sitt fordon
på hushållsavfall, och att förvara livsmedel och liknande i väl förslutna kärl.
12. Sanering som kan bli till följd av tex läckage av drivmedel, glykol, olja, råttor och myror bekostas av hyresgäst.
13. Man har under garagetiden inte möjlighet att skruva i eller flytta fordonet.
14. Om du vill ha ut ditt fordon innan ordinarie hyrtids utgång, så kan arbetstid komma att debiteras beroende
på var ditt fordon är placerat.
15. Eventuella klagomål ska vara uthyraren skriftligen tillhanda senast 7 dagar efter avslutad hyresperiod.
16. Hörnefors Företagscentrum AB friskriver sig från ansvar vid eventuell felbokning i butiken.
17. Bokningen är bindande så snart du fått ditt bekräftelsemail om bokad plats från oss.
Om avbokning sker efter bekräftelsen kommit kommer du att debiteras för administrativ kostnad för den avbokade platsen.
18. Det är fordonsägarens ansvar att trailers är i sådant skick att vår personal kan hantera dem under hyresperioden på ett säkert och lättsamt sätt.